TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

15,5 mio. mindre i 2015

af | 31. jan 2015 | Nyheder

15.5 millioner kroner – så meget mindre skal trav- og galopsporten drives for i 2015- det fremgår af HFFs nyligt offentliggjorte budget.situationrom

I 2014 kunne HFF uddele 98,3 millioner kroner til trav- og galopsporten. I år bliver det kun til 82.8 millioner kroner.

Som følge af Kulturminister Marianne Jelveds lovforslag, der blev vedtaget kort før Jul, bliver der overført 18.6 millioner kroner mindre i 2015 til trav- og galopsporten.

Men det endelige beløb kendes ikke endnu – det afhænger nemlig af Danske Spils overskud for 2015!

Så det kan både blive mere eller mindre, men det sidste er nok det mest tænkelige, da Danske Spils slider med omsætningen.

Kort før Jul besluttede HFFs bestyrelse i samråd med sportens organisationer, at man ville køre 2015 igennem på nogenlunde samme niveau som hidtil, og at HFF skulle lette på pengekassen og bruge af egenkapitalen.

Det gør HFF så og ifølge budgettet bruger man 7 millioner kroner, således den budgetterede egenkapital ved årets udgang vil være 34 millioner kroner.

Vi har opstillet budget 2015 mod budget 2014 således det er muligt at se, hvor store besparelser, der skal findes på de enkelte poster.

Banerne bliver tilsammen beskåret knapt 2 millioner kroner, mens forbundene kun rammes sporadisk med 50.000 kroner.

Det skyldes dog, at en række funktioner, der hidtil har været varetaget af Klampenborg Galopbane fremover skal laves af Dansk Galop.

Præmietilskuddet falder med små 9%, og så beskæres investeringstilskud samt markedsførings bidrag med tilsammen 8.5 millioner kroner.

En post, der ser mærkelig ud er Greyhounds/omstillingsbidrag, der øges med næsten 1.1 millioner kroner.

Her er der tale om en ekstrapulje, der kun kommer til udbetaling (til trav og galop) efter nærmere aftale.

HFF budget 2015 contra 2014

Alle tal i t kr. 2015 % 2014 % forskel
Kulturministeriet 77.400 96.049 -18.649
Andre indtægter 0 0
Indtægter i alt 77.400 96.049 – 18.649
Uddelinger og bonus -2.100 2.5 -2.000 2,0 -100
Drifts af baner og forbund -29.900 36,1 -31.900 32,5 -2.000
Præmier og lign -47.600 57,5 -50.500 51,4 -2.900
Bonus til baner -200 0,2 -2.500 2,5 -2.300
Markedsføring m.v. -1.000 1.2 -3.900 4,0 -2.800
Investeringstilskud – 2.000 2,4 -7.500 7,6 -5.500
Uddelinger i alt – 82.800 100 98.300 100 – 15.500
Resultat efter uddelinger -5.400   -2.251 -3.149
Resultatkontrakt-projekter -500 -300 +200
Administration/revision -1.100 -1.200 -100
Årets resultat – 7.000 3.751 -3.249
Egenkapital ultimo 34.082 41.797 -7.715
Budget – uddelinger
Driftstilskud
Lunden 4.200 5.1 4.400 4,5 -200
Aarhus 2.550 3,1 2.800 2,8 -250
Billund 1.950 2,4 2.300 2.3 -350
Odense 2.480 3,0 2.700 2,7 -220
Skive 2.300 2,8 2.400 2.4 -100
Aalborg 2.570 3.1 2.800 2,8 -230
Nykøbing 1.350 1,6 1.650 1,7 -300
Bornholm 1.200 1,4 1.200 1,1 0
Klampenborg 2.800 3,4 3.100 3.2 -300
Banerne i alt 21.400 25,8 23.350 23,8 -1.950
Danske Hestevæddeløb 5.550 6,8 5.800 5.9 -250
DTC 1.850 2,2 1.800 1,8 +50
Dansk Galop 1.100 1.3 950 1,0 +150
Forbundene i alt 8.500 10.3 8.550 8,7 -50
DRIFTSTILSKUD I ALT 29.900 36.1 31.900 32,5 -2.000
Præmietilskud 41.360 50,0 45.385 46,2 -4.025
Opdrætterpræmier 4.981 6,0 4.936 5,0 +45
Greyhounds/omstillingsbidrag 1.259 1,5 179 0,2 + 1.080
Markedsføring 1.000 1,2 3.900 4,0 -2.900
Andre uddelinger og bonus 2.300 2,8 4,500 4,6 – 2.200
Investeringstilskud 2.000 2,4 7.500 7,6 -5.500
UDDELINGER I ALT 82.800 100 98.300 100 15.500