TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Til eftertanke

af | 3. nov 2014 | Nyheder

Fra den tidligere Folketingsmand og Venstre-borgmester Anders Poulsen, har vi modtaget følgende:

Til gruppeformænd og politiske ordfører i Folketinget før lovgivning af L 23.

Forvær ikke yderligere samfundets manglende sammenhæng mellem by og land.

  1. Hvis L 23 gennemføres uændret, så tvangsoverfører Kulturministeriet, i de næste 4 år i alt 90 mio. kr. fra hestevæddeløbssportens egen tjente penge, til bekæmpelse af matchfixing og doping hos idrætten i øvrigt. Hestesporten har ikke fået tilskud, men får nu en indtægt reduktion, som svarer til 25-30% nedgang i årlig indtjening.

Dokumentation: Tabel 1 i stemmeaftale af 6/5-2014 – Danske Spils omsætning fra spil på heste 530-570 mio. kr. pr. år – Tipstjenestens udtalelse til Finansministeren i dennes redegørelse til statsrevisorerne i beretning nr. 06/02 – og lov nr. 204 af 26/3 – 2003.

  1. Tvangsreduktionen af hestevæddeløbssportens, ifølge gældende lovgivning tilhørende penge, meddeles i stemmeaftalen af 6/5-2014 og lovforslag L 23. Men de til kulturudvalgs-medlemmerne tilgåede oplysninger og forudsætninger, forud for beslutningen den 6/5-2014, er desværre fejlbehæftet og ikke brugbare vedrørende hestevæddeløbssporten.

Dokumentation: Den lovnedsatte fond ”Hestevæddeløbssportens Finansierings Fond  (HFF) har ved Kulturudvalgets, L 23 bilag 7 både ved foretræde og konsekvensberegninger dokumenteret for udvalget, at KPMG-rapporten er totalt uegnet, som beslutningsgrundlag for så vidt angår heste- væddeløbssportens forhold. Bemærk venligst denne saglige og konkrete dokumentation.

  1. Dertil kommer, som det politisk nok mest groteske, at tvangsfjernelsen af hestesportens egne penge,  som det politisk kaldes: ”det kommer som en tyv om natten”, medfører:  Reduktion af væd-deløbsheste (skydning af ønskedyr), reduktion af grønne græsarealer, reduktion af opdrættere, hesteejere, professionelle trænere, amatører, beslagsmede, væddeløbsbaner, foderhandlere o.s.v.

I alt ca. 850 færre arbejdspladser og en dertil svarende negativ vækst i landområderne !

Det er stik modsat af alles politiske intention, om en forbedring af sammenhængningskraften i samfundet.

Dokumentation: Høringssvar til Kulturministeriet fra Videncentret For Landbrug, som sammen med Aarhus Universitet har analyseret konsekvenserne af de virkninger, som L 23 – forslaget i uændret form medfører.

Anders Poulsen, Hr. Knuds Vej 13, 7500 Holstebro.

Hesteejer, tidl. MFer, borgmester og formand Skive Trav.