• alti pant
  • Opdrætterforeningen
  • Horse Trainer Walks
  • From Above US 2022
  • internetauktion
  • Derby25
  • Yearling sale
  • Michaelturn 600x110px
  • Wishingstone 600x110px
  • Enssnapshot 600x110px

Indlæg markeret med ‘Mike Legarth’

De Konservative på banen

Nu melder Det Konservative  Folkeparti sig også på banen på to spørgsmål gennem Kulturudvalget til Kulturministeriet.Christiansborg_Slot

Mike Legarth, der er ikke er medlem af Kulturudvalget, men bl.a. medlem af Finansudvalget, ønsker at ministeren skal svare på følgende:

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange arbejdspladser lovforslaget skal koste dansk hestesport, før det erkendes, at lovforslaget får konsekvenser for erhvervslivet.

Samt

Ministeren bedes redegøre for, hvordan begrebet “bæredygtige modeller” skal forstås, henset til den politiske stemmeaftale af 6. maj 2014, hvoraf det fremgår at: “Parterne opfordrer HFF til at samarbejde med Danske Spil om at undersøge alternative finansieringsmuligheder for HFF bl.a. via udvikling af nye spilformer. Hvis undersøgelsen sandsynliggør bæredygtige modeller, vil parterne efterfølgende se positivt på en alternativ finansieringsmodel, der muliggør selvstændighed.”

Det er positivt, at De Konservative nu kommer på banen og stiller ovennævnte spørgsmål, hvis svar må imødeses med stor interesse.

Kulturministeren har nu fået 21 spørgsmål, der relaterer sig til L23, der bl.a. omfatter begrænsningen af midlerne til hestevæddeløbssporten.

Foreløbig er kun syv spørgsmål blevet besvaret.

  • Breeders Derbyauktion