• alti pant
  • Opdrætterforeningen
  • Horse Trainer Walks
  • From Above US 2022
  • internetauktion
  • Derby25
  • easy foal
  • Enssnapshot 600x110px
  • Wishingstone 600x110px
  • Michaelturn 600x110px

Indlæg markeret med ‘HFF’

Talerstolen: HFF’s fremtid

Fra den fynske hesteejer Ole Lund Lund Christensen har vi modtaget følgende indlæg  omkring Bertel Haarders udmelding om en nedlæggelse af HFF.

HFF’s fremtidtalerstolen

Det er forståeligt, at Travservice imødegår kulturministerens forslag om at nedlægge HFF i forbindelse med den politiske frisættelse af hestevæddeløbssporten.

Sagt uden verbal frottering: Det er næppe sandsynligt, at sporten (DHV-DTC-DG) i nuværende regi – hverken organisatorisk eller m.h.t. bemanding – evner at løfte opgaven efter HFF.

Denne mistro bygger på flere såvel historiske som aktuelle forhold. Travservice har påpeget forskellige historiske kalamiteter, og som aktuelt illustrativt eksempel  skal her fremføres vedr. Sport & Event med hele 3 medarbejdere – som i en krise- og sparetid og med moderne hurtige EDB-løsninger in mente – er en alt for dyr og i dobbelt forstand ægte Aarhushistorie. I Væddeløbsbladet 3/2016 s. 37/38 oplister sportschefen en sand syndflod af detaljerede arbejdsopgaver, som en ældre karsk matematiker ville kalde for kvadratroden af røv og nøgler.

Andre uheldige inkompetancer kunne nævnes – eksemplernes tal er legio.

Derfor ville det være en megabrøler at ophæve HFF uden øremærkning og båndlægning af formuen.

Overtagelse af HFF og (det er vigtigt!) frakobling af dets ministerielle kommissiorium, som jo har været en del af den politiske omklamring, alle gerne har villet være foruden, kunne være en god løsning.

Så har sporten en fond med midler til udlodning efter præcise og fastlagte bestemmelser – men uden at skulle tage hensyn til skiftende politiske flertals vejrhanemanerer.

En sådan konstruktion bidrager til fremtidssikret kontinuitet vedr. investeringer.

Ole Lund Christensen

5690 Tommerup

 

Kulturministeren er på gale veje

Kulturminister Bertel Haarder vil nedlægge HFF, fordi han mener, at sporten selv bedst ved, hvad der er godt for sporten, men her er han er gale veje!

Jeg foreslår at forenkle støtten til hestevæddeløbssporten, så organisationerne på området selv kan fordele pengene imellem sig – ligesom på det øvrige idrætsområde. For jeg mener, at sporten bedst selv ved, hvad der er godt for sporten. Det betyder, at HFF bliver nedlagt, så det i stedet bliver sporten selv, der træffer beslutning om fordeling af tilskuddene på området. Besparelsen kommer hestevæddeløbssporten til gode….(fra Kulturministeriets pressemeddelelse den 7. oktober)

Det kan kun være fordi Kulturminister Bertel Haarder ikke er bekendt med historikken inden for dansk trav- og galopsport, at han foreslår, at HFF nedlægges.

Bertel Haarder er på¨gale veje. Foto Steen Brogård

Bertel Haarder er på¨gale veje. Foto Steen Brogård

Trav- og galopsporten skulle fra 1989 og frem til totalisatorspillets overdragelse til Danske Spil (dengang Dansk Tipstjeneste) ved årtusindskiftet selv administrere et årligt beløb på omkring 20 millioner, som man modtog efter indførelsen af Lotto og Casino-spil i Danmark.

Pengene var principielt øremærket til at finansiere opbygningen af et nyt online toto-selskab, DanToto samt til renovering af landets væddeløbsbaner.

DanToto blev etableret, men fik slet ikke tilført de nødvendige midler til markedsføring. I stedet delte man puljen i to.

En til DanToto og en til væddeløbsbanerne – og til banerne blev fordelingen af pengene lavet efter antal stemmer den pågældende bane havde i DTC.

Det betød, at hver bane årligt fik x-antal kroner uanset om man havde brug for det fulde beløb eller ej, og det er almindeligt kendt at selv om det ikke var helt korrekt, så indgik disse penge i banernes drift,

Pengene blev altså ikke brugt der, hvor der var mest brug for dem, men blev udelukkende fordelt med 85% til travsporten og 15% til galopsporten, der så igen fordelte dem efter en intern nøgle.

Dette ændredes med oprettelsen af Hestesportens Finansierings Fond (HFF) i forbindelse med af trav- og galopsporten fik del i Kulturministeriets udlodningsmidler.

Herefter skulle  banerne nu indsende deres ønsker om finansiering af konkrete projekter til HFF.

Desuden var det også HFF, der bestemte præmie- såvel som driftstilskud til banerne efter indstilling fra sportens organisationer,

På den måde er de midler som HFF har været ansvarlig for, blevet brugt efter nøjere overvejelse end tidligere.

HFF har dog også iværksat projekter, som i bagklogskabens klare lys, ikke var så gennemtænkte.

Der er dog ingen tvivl om, at hvis trav- og galopsporten selv skulle have forvaltet de millioner, der har været til rådighed, så havde kassen for længst været tom.

Nu er der fortsat en egenkapital på omkring 35 millioner kroner i HFF.

HFF har også været primus motor i en udvikling af brug af de sociale medier, der er sket inden for hestevæddeløbssporten i de senere år.

Det skete ved at igangsætte nogle resultatkontrakter med banerne.

Disse resultatkontrakter medførte også øget fokus på indtjeningen på bl.a. sponsorkontrakter og gjorde i det hele taget banerne generelt mere bevidste omkring økonomi og drift.

I en Omverdensanalyse, der blev udarbejdet for hestevæddeløbssporten i fjor, fremhæves HFF for sin måde at virke på, mens tiltroen til sportens organisationer ikke er særlig stor.

Så længe dansk trav- og galopsport ikke selv direkte tjener sine egne penge, men har sin økonomi baseret på tilførsel af offentlige midler er det nødvendigt med en administrator som HFF.

  • partout