• alti pant
  • Opdrætterforeningen
  • Horse Trainer Walks
  • From Above US 2022
  • internetauktion
  • Derby25
  • easy foal
  • Wishingstone 600x110px
  • Enssnapshot 600x110px
  • Michaelturn 600x110px

Indlæg markeret med ‘Hestevæddeløbssporten’

Kulturministeren er på gale veje

Kulturminister Bertel Haarder vil nedlægge HFF, fordi han mener, at sporten selv bedst ved, hvad der er godt for sporten, men her er han er gale veje!

Jeg foreslår at forenkle støtten til hestevæddeløbssporten, så organisationerne på området selv kan fordele pengene imellem sig – ligesom på det øvrige idrætsområde. For jeg mener, at sporten bedst selv ved, hvad der er godt for sporten. Det betyder, at HFF bliver nedlagt, så det i stedet bliver sporten selv, der træffer beslutning om fordeling af tilskuddene på området. Besparelsen kommer hestevæddeløbssporten til gode….(fra Kulturministeriets pressemeddelelse den 7. oktober)

Det kan kun være fordi Kulturminister Bertel Haarder ikke er bekendt med historikken inden for dansk trav- og galopsport, at han foreslår, at HFF nedlægges.

Bertel Haarder er på¨gale veje. Foto Steen Brogård

Bertel Haarder er på¨gale veje. Foto Steen Brogård

Trav- og galopsporten skulle fra 1989 og frem til totalisatorspillets overdragelse til Danske Spil (dengang Dansk Tipstjeneste) ved årtusindskiftet selv administrere et årligt beløb på omkring 20 millioner, som man modtog efter indførelsen af Lotto og Casino-spil i Danmark.

Pengene var principielt øremærket til at finansiere opbygningen af et nyt online toto-selskab, DanToto samt til renovering af landets væddeløbsbaner.

DanToto blev etableret, men fik slet ikke tilført de nødvendige midler til markedsføring. I stedet delte man puljen i to.

En til DanToto og en til væddeløbsbanerne – og til banerne blev fordelingen af pengene lavet efter antal stemmer den pågældende bane havde i DTC.

Det betød, at hver bane årligt fik x-antal kroner uanset om man havde brug for det fulde beløb eller ej, og det er almindeligt kendt at selv om det ikke var helt korrekt, så indgik disse penge i banernes drift,

Pengene blev altså ikke brugt der, hvor der var mest brug for dem, men blev udelukkende fordelt med 85% til travsporten og 15% til galopsporten, der så igen fordelte dem efter en intern nøgle.

Dette ændredes med oprettelsen af Hestesportens Finansierings Fond (HFF) i forbindelse med af trav- og galopsporten fik del i Kulturministeriets udlodningsmidler.

Herefter skulle  banerne nu indsende deres ønsker om finansiering af konkrete projekter til HFF.

Desuden var det også HFF, der bestemte præmie- såvel som driftstilskud til banerne efter indstilling fra sportens organisationer,

På den måde er de midler som HFF har været ansvarlig for, blevet brugt efter nøjere overvejelse end tidligere.

HFF har dog også iværksat projekter, som i bagklogskabens klare lys, ikke var så gennemtænkte.

Der er dog ingen tvivl om, at hvis trav- og galopsporten selv skulle have forvaltet de millioner, der har været til rådighed, så havde kassen for længst været tom.

Nu er der fortsat en egenkapital på omkring 35 millioner kroner i HFF.

HFF har også været primus motor i en udvikling af brug af de sociale medier, der er sket inden for hestevæddeløbssporten i de senere år.

Det skete ved at igangsætte nogle resultatkontrakter med banerne.

Disse resultatkontrakter medførte også øget fokus på indtjeningen på bl.a. sponsorkontrakter og gjorde i det hele taget banerne generelt mere bevidste omkring økonomi og drift.

I en Omverdensanalyse, der blev udarbejdet for hestevæddeløbssporten i fjor, fremhæves HFF for sin måde at virke på, mens tiltroen til sportens organisationer ikke er særlig stor.

Så længe dansk trav- og galopsport ikke selv direkte tjener sine egne penge, men har sin økonomi baseret på tilførsel af offentlige midler er det nødvendigt med en administrator som HFF.

Bliver det i denne uge?

Trav- og galopsporten venter fortsat på et udspil fra Skatteminister Karsten Lauritzen – og nu haster det efterhånden med at få en forhåbentlig positiv udmelding, der kan danne basis for udvikling af en del af den danske kulturarv, der forbløder under de nuværende vilkår.

Da Venstre-regeringen tiltrådte i juni måned i fjor bekendtgjorde Kulturminister Bertel Haarder i et af sine første interviews, ”at der var noget med travsporten, som han hurtigt skulle have set på”.

Kun Christiansborg har løsningen på trav og galopsprtens problemer!

Kun Christiansborg har løsningen på trav og galopsprtens problemer!

Men endnu er der ikke sket meget andet, end at Bertel Haarder tidligt i år fik sparket bolden over til kollegaen, Skatteminister Karsten Lauritzen.

Han ville så komme med en plan inden for nogle uger – og det skulle være inden sommerferien.

Der er endnu ikke kommet nogen officiel udmelding – hverken positiv eller negativ – og trav- og galopsporten er i den grad fanget i en særdeles vanskelig situation, som politikerne ved deres vedtagelse af Idrætsforliget i 2014 har skabt.

Med baggrund i et tendentiøst materiale vedtog et bredt flertal i Folketinget, at Hestevæddeløbssportens skulle beskæres med cirka en tredjedel af de penge, der blev overført til at drive sporten for årligt,

Hestevæddeløbssportens budget var – inden nedskæringen ramte . på omkring 95 millioner kroner  – eller det samme beløb som sporten blev drevet for i 1989- 25 år tidligere!!!

De samme politikere lovede i forbindelse med Idrætsforliget, at man hurtigt ville se positivt på en ny økonomisk plan for hestevæddeløbssporten, således at denne del af den danske kulturarv kunne få mulighed for at udvikle sig på samme måde som det er sket i f.eks. Sverige og Norge.

Men endnu er intet sket!

Vi venter og venter.

Og får at vide, at nu er det lige om hjørnet.

Og det bliver så godt!

Men hvornår???

  • partout