TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Pressemeddelelse HFF

af | 13. maj 2014 | Nyheder

Pressemeddelser fra HFF:

Politisk forlig lukker to travbaner

Kulturminister Marianne Jelved har med opbakning fra de politiske partier besluttet, at hestevæddeløbssportens del af Danske Spils overskud over de næste fire år skal reduceres med henholdsvis 15, 20, 25 og 30 mio. kr., – en beslutning, der nu fører til drastiske ændringer af dansk hestevæddeløb.

Hestesportens tildeling beskæres allerede i 2015 med 15 mio. kr. Derfor har bestyrelsen for Hestevæddeløbsportens FinansieringsFond (HFF), der forvalter tildelingen for Kulturministeriet, besluttet at følge ministeriets anbefalinger om nedlæggelse af travbaner, hvilket sker gennem lukning af banerne Billund og Nykøbing Falster fra 1. januar 2015.

Samtidig koncentreres galopsporten i Klampenborg og Aarhus. Det betyder, at der ligeledes fra 1. januar 2015 ikke længere afvikles galopløb på banerne i Aalborg og Odense.

–        Det er med beklagelse, vi erfarer, at man fra politisk hold har truffet en beslutning med så store konsekvenser for en enkelt sportsgren, siger formanden for HFF, Bent Knie-Andersen, og tilføjer, at de gennemførte besparelser kun lige netop vil kunne indbringe den ønskede besparelse på 15 mio. kr. i 2015. Det vil være nødvendigt at gennemføre yderligere besparelser i de følgende år.

Hestevæddeløb i Danmark koncentreres nu primært på de to hovedbaner i Københavnsområdet, nemlig Charlottenlund og Klampenborg, samt på de tre regionalbaner i Aalborg, Aarhus og Odense. Der vil dog stadig blive afviklet hestevæddeløb på de øvrige baner, dog muligvis i mindre omfang end tidligere. Hestevæddeløbssporten har fået fire uger til selv at komme med forslag til alternative finansieringsmodeller.

Ifølge det idrætspolitiske forlig skal hestevæddeløbssportens andel af Tips- og Lottomidlerne på ca. 97 mio. kr. beskæres med 15 mio. kr. allerede i 2015, med 20 mio. kr. i 2016, 25 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. i 2018.

Ud over lukning af travbanerne i Billund og Nykøbing F samt stop for galopløb i Odense og Aalborg betyder nedskæringerne, at Danske Spil vil kunne udbyde spil på færre hestevæddeløb på danske baner.

–        Besparelserne får beklageligvis store konsekvenser for de berørte lokalområder, så nu kan vi blot håbe, at den politiske beslutning om etablering af et fælles nordisk spilleselskab på sigt reelt giver hestevæddeløbssporten i Danmark mulighed for at klare sig uden penge fra Tips- og Lottomidlerne. Det svenske spilleselskab ATG og Norske Rikstoto har i forvejen stor succes med spil på heste. Og sammen med Danske Spil vil vi nu hurtigst muligt finde en model, som kan blive til glæde for alle parter, siger HFF’s formand, Bent Knie-Andersen.

Samtidig ser vi store fremtidsperspektiver i, at hestevæddeløbssporten kan være med til at udvikle hestespillet i Danmark og Norden.

Med venlig hilsen
Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond

Faktaboks:
Hestevæddeløbssportens organisationer indgik i år 2000 en aftale med daværende kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) og skatteminister Ole Stavad (S) om, at Danske Spil skulle overtage spil på heste.
Til gengæld skulle sporten have en årlig kompensation på ca. 100 mio. kr. Dette beløb blev i 2003 ændret til en procentdel af Danske Spils overskud, og med den seneste politiske aftale bliver væddeløbsbanernes eksistensgrundlag altså nu yderligere reduceret med en tredjedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson for yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand HFF, Bent Knie-Andersen 40401166