TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Kulturministeren svarer

af | 8. dec 2014 | Nyheder

Kulturminister Marianne Jelved har nu svaret på det brev som HFF fremsendte den 28, november – og havde vi troet på bare en lille åbning fra Kulturministerens side – så nej, den er der ikke!

Kulturminister Marianne Jelved.  Foto Nicolas Tobias Følsgaard

Kulturminister Marianne Jelved. Foto Nicolas Tobias Følsgaard

Svaret er en god gang “goddag mand økseskaft”,  henvisninger til tidligere svar, og desuden en begrundelse for, hvorfor ministeren ikke ønskede at mødes med HFFs bestyrelse:

”Jeg har tillid til at HFFs bestyrelse, som er sammensat af uafhængige personer og personer indenfor hestevæddeløbssporten, træffer de beslutninger, de vurderer, er de rigtige i forhold til fondens formål og set i lyset af den til enhver tid gældende økonomiske situation, og at jeg derfor ikke fandt anledning til at mødes med HFF´s bestyrelse for at drøfte bestyrelsens dispositioner i forbindelse med vedtagelsen af L 23”.

Kulturministeren ryster ikke på hånden, når hun afviser de alvorlige konsekvenser som HFF’s bestyrelse påpeger, at en vedtagelse af L23 vil have for den samlede danske hestevæddeløbssport.

Omkring udsigten til at op til 4 baner kan blive nedlagt, og at det kan bringe Danske Spils monopolstilling i fare svarer Kulturministeren:

HFF anfører, at organisationen ser en betydelig risiko for, at det ikke vil være muligt at opretholde monopolet på hestevæddemål, hvis der kun afvikles løb på baner i de store byer i Danmark. I tilknytning hertil anfører HFF, at organisationen ikke finder, at det er fondens opgave at træffe lovgivningsmæssigt lignende beslutninger på området, og at det derfor er påkrævet, at Kulturministeriet forholder sig til monopolproblemstillingen.

Jeg bemærker hertil, at HFF er et armslængdeorgan, og at jeg har tillid til, at HFF’s bestyrelse, som er sammensat af uafhængige personer og personer inden for hestevæddeløbssporten, træffer de beslutninger, de vurderer, er de rigtige i forhold til fondens formål og set i lyset af den til enhver tid gældende økonomiske situation. For så vidt angår spørgsmålet om opretholdelse af monopol på hestevæddemål, henviser jeg til min besvarelser af KUU L 23, spørgsmål 8.

Det var så anden gang i dette brev, at Kulturministeren skriver, at hun har fuld tillid til HFFs bestyrelse og deres dispositioner!

Og svaret på spørgsmål 8, som ministeren gav den 12. november henviser til lovforslaget, hvor der står, at Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige konsekvenser.

Men i svarets slutning står nu alligevel: Såfremt et antal baner måtte vurdere, at der ikke længere er økonomisk fundament for banernes eksistens, kan det ikke udelukkes, at det på sigt kan få konsekvenser for EU’s godkendelse af hestevæddeløbssportens monopol, der følger af lov om spil.”

Så Kulturministeren anerkender således, at hvis der nedlægges baner, så kan det få betydning for Danske Spils monopolstilling, men hun forholder sig ikke til denne problematik.

Og til slut i dagens svar står noget meget beroligende – eller

Afslutningsvis vil jeg bemærke, at jeg som kulturminister er optaget af at sikre nogle fornuftige løsninger for hestevæddeløbssporten både på kort og lang sigt.

Så er det man må spørge sig selv om, hvilke fornuftige løsninger Kulturministeren har tænkt sig at komme med???

Læs hele svaret på dette link – klik her