TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Kontakt din folketingsmand

af | Nyheder

Klokken tikker frem mod den næste Folketingssamling, hvor Kulturminister Marianne Jelveds lovforsalg, der vil beskære de midler Hestevæddeløbssportens modtager drastisk, skal behandles. Men lovforslaget er urimeligt og bør ændres. Derfor er det en god ide, at så mange hestevæddeløbsinteresserede som muligt kontakter de politiske partier for at fortælle dem, hvilken stor fejl de er i gang med at lave. Læserbreve til landsdækkende aviser er også en god påvirkning.

Amatørkusken Jørgen Sthelis bag sin favorithest Next Point

Amatørkusken Jørgen Sthelis bag sin favorithest Next Point

Herunder bringer vi det brev som hesteejer og amatørkusk, Jørgen Sthelis netop har tilsendt en række udvalgsformand på Christiansborg

Jørgen Sthelis skriver:

I folketinget har I lavet en stemmeaftale om nedskæring af ”tilskuddet til hestevæddeløbssporten”.

I har lavet aftalen uden at kende virkeligheden omkring trav og galop sporten.

Grunden til, denne opfattelse, er at jeg betragter jer som fornuftigt tænkende mennesker, der kun har det mål, at gøre det bedre at bo i Danmark.

Når jeg så hører at nogen fortæller jer at det kun er nogle få hundrede der er inkluderet i trav og galop sporten, og disse få får et stort ”tilskud”, ja men så er det jeg tænker ”folketinget er blevet ført bag lyset”

Først det med hvor mange.

Det er rigtigt at der er under tusinde der har licens til at køre eller ride væddeløb, men hele fødekæden omkring en trav eller galophest, omfatter mange mennesker og adskillige arbejdspladser.

Der er opdrætteren, som ofte involverer hele familien.

Der er ejeren i hestens væddeløbskariere, som ofte involverer hele familien.

Hvis hesten efter endt væddeløbskariere kommer i avlen, er der igen en opdrætter og en familie. Hvis hesten efter endt væddeløbskariere bliver ride/hygge hest, er der et, ofte ungt menneske, som ofte involverer hele familien. Hele vejen igennem hestens liv er der dyrlæger, smede, foderproducenter, landbruget, ansatte på væddeløbsbanerne, tilskuere, spillere og slagtere, der er involveret i væddeløbshesten.

Alle disse mennesker finder I ikke i statistikker. Men for én der har været involveret i hestevæddeløb i mere end 50 år, er det ret indlysende.

Tag med, at mange væddeløbsheste lever i yderkanterne af Danmark, Lolland, Falster, Vest og Nord Jylland. Hestene og mulighederne for at dyrke hestevæddeløbssport, ikke alt for langt fra hjemmet, gør at mennesker der er med i ”fødekæden” finder det attraktivt at bo i disse områder. Det giver oven i købet arbejdspladser i områderne.

Fra væddeløbsbanen i Tingsryd, hvor to politiske partier var til stede på en løbsdag

Fra væddeløbsbanen i Tingsryd, hvor to politiske partier var til stede på en løbsdag

Den store katastrofe ved jeres aftale er, at det netop er udkantsområderne der rammes hårdest.

For det er ikke her totalisatorspillet er, og dermed ikke her, det er interessant at opretholde væddeløbsbanerne.

I vores naboland Sverige har flere partier set den virkelighed, jeg var til trav på Tingsryd, en travbane i et tyndt befolket område vest på, langt ude i skoven. Her havde to partier taget opstilling, sponsoreret en væddeløbsdag og argumenterede netop for ovenstående.

Dernæst til den med ”tilskuddet”.

Det er en sandhed med modifikationer, det er jo vores egne penge vi får en del tilbage af.

Iflg. danske spil giver spil til trav og galopsporten et brutto overskud på over 150.000.000.

Netto overskuddet vil de ikke ud med, men hvis det er under 100.000.000, er de ikke så gode til at drive forretning, at det ville gå ude i det virkelige liv.

Hestevæddeløbssporten er med andre ord med til at optimere overskuddet i Danske Spil, det er glædeligt, at vi dermed kan være med til at gavne andre sportsgrene, men det er ikke særligt fremsynet at aflive hesten der er med til at trække læsset.

Uden tilførslen af opdræt og spillebrikker fra yderområderne, vil grundlaget for hestevæddeløb i de store byer, forsvinde inden for meget kort tid. Dermed forsvinder en væsentlig kulturarv, ligesom interessen hos spillerne også forsvinder, så Danske Spil kan ikke bare vise galopløb fra England eller Frankrig i stedet.

Historien om hvordan spil på heste kom ind under Danske Spil, er velkendt blandt hestefolk, men for en sikkerheds skyld bringer jeg her et link til travservice.dk til din opdatering af din viden http://travservice.dk/?s=rigsrevis og et citat fra samme medie.

DanToto ville gerne tilbyde et spil med en millionpulje på det danske marked, men der var en alvorlig hurdle, der skulle overvindes.

Det krævede en lovændring.

Daværende Skatteminister Ole Stavad var ikke indstillet på, at ville køre den ønskede lovændring igennem.

Udelukkende for at beskytte Danske Tipstjenestes (nu Danske Spil) guldkalv Lotto.

Man frygtede at et V75-spil ville gøre et stort indhug i Lotto-omsætningen og dermed udhule Tipstjenestens overskud.

I stedet skulle der nu laves et samarbejde mellem Hestesporten og Tipstjenesten, og det skete ved at Tipstjenesten overtog DanToto med start fra den 1. juli 2000.

Altså hestevæddeløbssporten var tvunget af omstændighederne, til at komme under Danske Spil. Et ægteskab der bestemt ikke har været lykkeligt for hestene. Danske Spil har ingen reel interesse i at styrke hestevæddeløbssporten i Danmark, det er meget billigere at give kunderne noget andet at spille på, som ikke kræver indsats fra andet end en computer.

Men skal dette betyde, at trav og galop sporten, og de tusindvis af involverede og beskæftigede, skal miste deres interesse og job ?

Nej vel ! og hertil er at sige, det er en udmærket ide at give hesten fri af stavnsbåndet, og lade os selv finde samarbejdspartnere, der er parat til at være med til at udvikle hestevæddeløbssporten. Og dermed skabe endnu flere arbejdspladser og incitament til at bo i yderområderne.

Det går bare ikke at slagte banerne og hestene inden en ny partner er kørt på plads.

Hvis I stadig er bange for konkurrence til Danske Spil, så kunne det være en mulighed at give Danske Spil en gulerod, så de får en reel grund til at udvikle hestevæddeløb i Danmark, og dermed skabe arbejdspladser.

Men under alle omstændigheder, lad være med at fjerne ”tilskuddet” inden der er fundet og implementeret en ny model.

Har du brug for yderligere introduktion til travsporten, ringer du bare. Vil du prøve at køre travhest, og blive en del af spændingen, ringer du bare. Du kan også ”lugte savsmulden” ved at komme til Derby på Charlottenlund Travbane på søndag. D. 31. august. Du ringer bare, så arrangerer jeg en rundvisning.

Med Venlig Hilsen

Jørgen Sthelis