TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Jelved står fast

af | 4. nov 2014 | Nyheder

Heller ikke i dagens samråd vaklede Kulturminister Marianne Jelved i sin opfattelse af, at den lovgivning hun sender til første behandling på torsdag i Folketinget og som vil betyde lukning af mindst to væddeløbsbaner, bør ændres. Men Kulturministeren var i defensiven undervejs i mødet.

– Vi har en stemmeaftale, der er tiltrådt af otte partier i Folketinget. Den aftale er omfattende og drejer ikke blot om hestevæddeløbssporten, og kan ikke ændres.

Hestevæddeløbssportens fjende nummer 1 Kulturminister Marianne Jelved (RV). kommer på arbejde. Foto Nicolas Tobias Følsgaard

Hestevæddeløbssportens fjende nummer 1 Kulturminister Marianne Jelved (RV).  Foto Nicolas Tobias Følsgaard

Sådan sagde Kulturminister Marianne Jelved bl.a. i dagens samråd, der var indkaldt af Udvalget for Landdistrikter og Øer-

Men selv om Marianne Jelved er meget skråsikker i sin opfattelse af stemmeaftalen, så var hun sendt til tælling i nogle omgange af udvalgets formand, Hans Chr Schmidt, der fremsatte gode og saglige spørgsmål.

Det var bl.a. spørgsmålet om mødet med Jørgen Kold fra Landskontoret, hvor Hans Chr Schmidt kunne referer fra en dagsorden, hvorfra det tydeligt fremgik, at mødet den 26. marts med ministeriets embedsmænd handlede om at få belyst hestevæddeløbssportens forhold.

Her fik ministeriets embedsmænd bl.a. at vide, at beskæringer kunne koste op til 850 arbejdspladser,

Her svarede Marianne Jelved, at det var et møde, der omhandlede Hestesporten generelt, – men at hun nu ville indkalde Jørgen Kold til et møde, for at få at vide, hvad der var blevet sagt.

Det var så lidt af en indrømmelse af Fru Jelved.

Hans Chr Schmidt ønskede også ministerens svar på, hvorfor der ikke i loven var konkretiseret det beløb, som Hestevæddeløbssporten årligt skulle beskæres med. Det viser sig nu, at de 15 millioner i år 1, der nævnes i stemmeaftalen snarere er 16.5 millioner kroner.

Fik vi egentligt et klart svar på det?

Socialdemokraten Orla Hav søgte at få belyst flere ting, men uden ministeren kunne svare konkret. Og Venstremanden Flemming Damgaard Larsen forsøgte forgæves at få svar på, om man var klar over de beskæftigelsesmæssige konsekvenser lovforslaget ville få.

Undervejs trak Marianne Jelved 65.000 kroner-våbnet op.

Kulturministeren sagde, at hestevæddeløbssportens medlemmer hver modtog 65.000 kroner i tilskud om året mod DGI-medlemmers 150 kr pr medlem.

Det fik Hans Chr Schmidt til at oplyse Ministeren om baggrunden for Hestevæddeløbssporten var kommet på Tipsnøglen, nemlig at politikerne ville værne om Lotto-omsætningen.

Der er ingen tvivl om, at Hestevæddeløbssporten har gode støtter i såvel Venstre hos Socialdemokratiet, men kan disse støtter få ændret stemmeaftalen og dermed lovforslaget?

Det synes næppe muligt.

Men måske kan man håbe på, at Hestevæddeløbssporten får en time-out, således at der er tid til at finde en ny forretningsmodel, inden pengestrømmen fra Kulturministeren beskæres.