TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Jelved i samråd om Hestesporten

af | 25. okt 2014 | Nyheder

Efter HFF i onsdags havde foretræde for Kulturudvalget ser der for alvor ud til at ske noget radikalt (!!) omkring det lovforslag, der vil beskære Hestevæddeløbssporten med op til 30 millioner kroner årligt.

Hestesportens fjende nr 1. Kulturminister Marianne Jelved (R). Foto Nicolas Tobias Følsgaard

Hestesportens fjende nr 1. Kulturminister Marianne Jelved (R). Foto Nicolas Tobias Følsgaard

På baggrund af den kritik, som HFF har udtrykt omkring KPMG-rapporten ”10-20 30 ”  har Hans Chr. Schmidt (V) ifølge EkstraBladet, lørdag fået indkaldt Kulturministeren til samråd den 4. november – to dage før lovforslaget skal førstebehandles i Folketinget.

Ifølge Ekstra Bladet bakker flere andre medlemmer af Kulturudvalget op omkring indkaldelsen til samrådet.

Det er især oplysningen om, at to banelukninger vil koste op mod 850 arbejdspladser i Udkants-Danmark, der har fået Folketingspolitikerne til at reagere så kraftigt her i 11. time.

Det er en rapport udarbejdet af Videncenter for Landbrug i 2009, der påviser hvor stor effekt i relation til arbejdspladser en hest giver på landsbasis.

Denne rapport blev af direktør Jørgen Kold, der er chef for Hesteafdelingen på Videncentret, forelagt på et møde med embedsmænd i Kulturministeriet i marts måned – altså inden stemmeaftalen, der ligger til grund for Lovforslaget blev vedtaget.

Det store spørgsmål er nu om Kulturministeriets embedsmænd har orienteret ministeren omkring den negative effekt en beskæring af de midler som Hestevæddeløbssporten årligt modtager vil have!

Et af de spørgsmål, der er stillet fra Kulturudvalgets side på foranledning af Hans Chr. Schmidt efter HFF’s foretræde for udvalget i onsdags, er netop omkring Jørgen Kolds møde i ministeriet.

Spørgsmålet til ministeren lyder i sin fulde ordlyd således:

Vil ministeren oversende referat af møde i Kulturministeriet den 26. marts 2014, på hvilket Jørgen Kold overfor ministeriets embedsfolk fremlagde oplysninger om, hvor mange arbejdspladser m.m. det vil koste, hvis lovforslaget gennemføres, jf. udregninger fra Videnscenter for Landbrug. Samtidig bedes ministeren oplyse, om mødet fandt sted før eller efter det blev besluttet, at gennemføre en besparelse på hestevæddeløbssporten.

Der er ingen tvivl om, at der nu er åbnet for en revision af det fremlagte lovforslag, og forhåbentlig kan vi nu få en landsdækkende debat efter Ekstra Bladet i dag ikke blot bringer en helside omkring problematikken i lovforslaget, men også skriver om sagen på lederplads!

Om Samråd

Folketingsmedlemmer stiller spørgsmål til ministre som led i arbejdet med lov- og beslutningsforslag, hvor medlemmerne kan få oplysninger om et emne. De kan også stille spørgsmål som led i den parlamentariske kontrol med regeringen. Begge typer spørgsmål kan stilles som samrådsspørgsmål. Samrådsspørgsmål stilles skriftligt og besvares mundtligt af ministeren på et udvalgsmøde. Selve begivenheden i udvalget kaldes et samråd. I et åbent samråd besvarer ministeren samrådsspørgsmålet for åbne døre i udvalget. Der skal være mindst 3 medlemmer af udvalget, som ønsker, at samrådet skal afholdes som et åbent samråd. Derudover er den eneste betingelse, at samrådet optages på bånd eller andet medie. Derudover er proceduren for åbne og lukkede samråd ens.
(Fra Folketingets hjemmeside)