TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Informationsmøde på Jydsk Væddeløbsbane

af | Nyheder

Onsdag den 12. oktober kl. 19.00 indbydes alle med interesse for Jydsk Væddeløbsbane til en informationsaften med banens bestyrelse.

Mødet afholdes i banens restaurant og der vil bære følgende dagsorden

1 Velkomst ved formand Hans Halvorsen
2 Information om projekt ”Kongelunden”.
Her vil Line Willacy fra Kongelundens sekretariatet være til stede
3 Sportens økonomi
                             Hvordan kan vi generere alternative indtægter
                             Etablering af Erhvervsnetværk
                             Aktivering af frivillige
4 Omgangstone i sporten
5 Eventuelt

Der vil under mødet blive serveret kaffe og kage (der vil være mulighed for at købe øl/vand).

Tilmelding på mail chr@jvb-aarhus.dk eller tlf.: 888 112 02 senest fredag den 7. oktober.