TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Find 30 millioner!

af | 13. maj 2014 | Nyheder

Det er en bunden opgave, som HFF har fået af Kulturminister Marianne Jelved (R) efter idrætsforliget i sidste uge. Over 4 år bliver HFF’s årlige tilskud til at drive og udvikle Hestevæddeløbssporten med, nedsat med 30 millioner kroner fra de nuværende 97.6 millioner kroner.

I 2015 bliver HFFs budget beskåret med 15 millioner kroner og derefter 5 millioner kroner yderligere om året til 2018, hvor det samlede tilskud fra Kulturministeriet vil være nedsat med 30 millioner kroner i forhold til dagens tilskud

Allerede inden tirsdagens krisemøder forlyder det, at to baner skal lukkes,  nemlig, Billund og Nykøbing F, og her finder man i underkanten af 8.1 millioner kroner i besparelser.

Men hvis der skal spares 15 millioner i alt i 2015, skal der findes 7 millioner kroner yderligere.

Det vil f.eks. kunne betyde stop for alle investeringer – her var budgetteret med 6.35 millioner kroner i fjor.

Der kunne evt. også hentes penge på markedsføringsbudgettet, der var budgetteret til 4.2 millioner kroner

Og hvad med de 1.2 millioner kroner, som det koster at drive HFF.

Var det ikke rimeligt at fru Jelved betalte dem ud af sit budget i Kulturministeriet?

Det er en ”Mission Impossible” HFF og Hestesporten er blevet sat på – og konsekvenserne er ikke kun banelukninger af to baner.

Idrætsforliget er Hestevæddeløbssportens bautasten.

Vi går ned efter dette her!

Var det virkelig intentionen fra politikernes side, da de lavede Idrætsforliget?

Og kan de ikke at se, at det her er en klar ommer!

Her er de seneste budgettal, der er offentlig tilgængelige på heste.org, hvor du også kan se div, regnskabstal etc.

 

Oversigt over hovedposterne i HFFs budget
Alle tal i tkr. 2013 %
Betaling fra Kulturministeriet 98.970
Andre indtægter 0
Indtægter i alt 98.970
Uddelinger og bonus -5.250 5,4
Drift af baner og forbund -32.500 33,4
Præmier og lignende -49.051 50,4
Markedsføring mv. -4.200 4,3
Investeringstilskud -6.350 6,5
Uddelinger i alt -97.351 100,0
Resultat efter uddelinger 1.619
Resultatkontrakt-projekter -300
Administration og revision -1.200
Årets resultat 119
Egenkapital ultimo 48.362
Specifikation af budget for uddelinger
Alle tal i tkr. 2013 %
Driftstilskud:
Lunden 4.400 4,5
Aarhus 3.040 3,1
Billund 2.300 2,4
Odense 2.700 2,8
Skive 2.550 2,6
Aalborg 3.010 3,1
Nykøbing 1.650 1,7
Bornholm 1.200 1,2
Klampenborg 3.100 3,2
Banerne i alt 23.950 24,6
DTC 7.600 7,8
Dansk Galop 950 1,0
Forbundene i alt 8.550 8,8
Driftstilskud i alt 32.500 33,4
Præmietilskud 43,795 45,0
Opdrætterpræmier 4.906 5,0
Greyhound / omstillingsbidrag 350 0,4
Markedsføring mv. 4.200 4,3
Andre uddelinger og bonus 5.250 5,4
Investeringstilskud 6.350 6,5
Uddelinger i alt 97.351 100,0
Præmietilskud i alt fordelt på baner
Alle tal i tkr. 2013 %
Lunden 14.080 32,1
Aarhus 6.213 14,2
Billund 2.725 6,2
Odense 4.442 10,1
Skive 3.345 7,6
Aalborg 5.524 12,6
Nykøbing 1.400 3,2
Bornholm 1.300 3,0
Klampenborg 4.766 10,9
Præmietilskud i alt 43.795 100,0