TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Find 17,5 millioner!!!

af | 11. aug 2014 | Nyheder

Hestevæddeløbssporten skal ikke kun finde 15 millioner kroner i besparelser på budgettet til 2015, men op mod 17.5 millioner kroner, erfarer travservice.dk 

For øjeblikket arbejdes der med budgetter som aldrig tidligere i dansk hestevæddeløbssport.

HFF har lagt op til, at på grund af  den stemmeaftale, som Kulturminister Marianne Jelved ®  fik samlet Folketingets partier om, at to baner skal lukkes i 2015.

I Stemmeaftalen er der lagt op til af  Hestevæddeløbssporten skal beskæres med op til 30 millioner kroner,

Det skal ske gradvist med 15 millioner kroner mindre i 2015, 20 millioner kroner mindre end i 2016, 25 millioner kroner mindre i 2017 og 30 millioner kroner mindre i 2018.

Men herudover skal Hestevæddeløbssporten bidrage med 1% af et omstillingsbidrag – det er en lille million kroner – årligt!!

I et lovforslag, der netop nu er sendt i høring, lægges der op til, at beregningen af den beskæring af tilskuddet fra Kulturministeriet, som Hestevæddeløbssporten nu pålægges, sker ud fra den aktuelle beløb i det pågældende år.

Det betyder, at regnestykket med stor sandsynlighed ikke bliver således: 97.6 mio. kr. (beløb 2012) – 15mio. i 2015 etc.

Altså med 97,6 mio. kr. som en fast hovedstol, men derimod  bliver det af en ubekendt størrelse-  alt efter Dansk Spils udlodning til Kulturministeriet.

Allerede i 2013 faldt udlodningen fra Danske Spil således hestesporten modtog  96,6 mio. kr., og af budgettet som HFF har udarbejdet for indeværende år, regnes der med en udlodning på 96 mio. kr. for 2014

Så alene på basis af beløbene i 2014 ser regnestykket således ud for 2015: 96 mio. – 15 mio. – 1 mio = 80 mio. kr.

Og det er 17.6 millioner kroner mindre end det beløb  Hestevæddeløbssporten modtog i 2012.

Her er, hvad der står i Stemmeaftalen:

Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF), som i dag modtager 97,6 mio. kr. årligt af udlodningsmidlerne (lovbestemt tilskud), beskæres med 15 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016, 25 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. årligt fra 2018, medmindre andet aftales, jf. tabel 1. HFF tages fra 2015 af udlodnings-nøglen i udlodningsloven, således at et beløb svarende til HFF’s reducerede andel af udlodningsmidlerne overføres til Kulturministeriet. Det årlige tilskud til HFF tildeles via et udlodningsaktstykke

Men her er så, hvad der bl.a. står i bemærkninger til Lovforslaget:

For det tredje foreslås det, at tilskuddet til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond reduceres med 15 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016, 25 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. i 2018 i forhold til den procentdel, fonden efter gældende ret er berettiget til, men beregnet med udgangspunkt i det samlede udlodningsbeløb for det aktuelle år.

Lovforslaget, der kan ses på dette link  klik her er som nævnt sendt i høring, og høringssvar skal være indsendt senest på fredag den 15. august