TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

En storm i et glas vand

af | Nyheder

Der har pludselig været sået tvivl om det er korrekt at private opdrættere, der ikke er momsregistreret, kan fremstille en åring på en af travsportens auktioner og denne så sælges uden moms på hammerslaget. DTCs generalsekretær Klaus Storm deltog i debatten på Facebook og bidrog i den grad til at sagen blev – en storm i et glas vand.

Vi starter lige med at slå fakta fast:

Klaus Storm

Klaus Storm

Det er muligt for private, der ikke er momsregistrerede, at fremstille og sælge en åring/hest på auktion uden at der skal beregnes moms af prisen på hammerslaget, men derimod kun af salæret.

Sådan har det været i mange år, og sådan er det fortsat.

Der er altså ingen ændringer på dette punkt,

Det kunne man ellers forledes til at tro, når man læste Klaus Storms indlæg på Facebook. Her skrev han bl.a.:

Der har over de seneste år været sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt den hidtidige praksis med salg af heste uden moms (“brugte ting” har været i overensstemmelse med gældende lovgivning. For – en gang for alle – at få tingene sat på plads har DTC i februar rettet henvendelse til eksperter på området (et stort revisionsfirma) og fået udarbejdet en afdækning af problemstillingen. Med den som udgangspunkt blev det besluttet, at praksis fremadrettet vil være ændret. Betydningen af dette vil fremgår i nær fremtid blive lagt på diverse hjemmesider. Som det vil fremgå vil der IKKE blive tale om “noget”, som DTC har besluttet eller bestemt, men UDELUKKENDE noget, der bringer vores auktionsbestemmelser helt i tråd med gældende lovgivning på området. Der er altså IKKE tale om noget, der er besluttet af diverse interessenter eller personer med egne interesser, men en beslutning truffet på en objektiv grundlag.

Vi har fremsendt en mail onsdag den 3. august  kl. 19.37 til Klaus Storm, som han har åbnet i dag, torsdag den 4. august klokken 11.21.

Vi er fortsat uden svar på denne mail, men ved, at Klaus Storm har haft tid til at kontakte opdrætteren Bo Jondahl telefonisk  idag, torsdag den 4. august ved middagstid.

Det var Bo Jondahl, der startede debatten på Facebook.

Vi skrev bl.a. nedenstående til Klaus Storm

Hej Klaus

Du bliver nødt til at fortælle mig, hvad det er der foregår omkring det momsspørgsmål i forbindelse med Derbyauktionen, for ud fra den debat der har været på facebook er det umuligt at finde ud af, hvad der er op og ned.

I h t auktionsbetingelserne så kan – f.eks. jeg som ikke-momsregistreret opdrætter . anmelde hest og sælge den uden moms.

Er dette ikke korrekt?

I har bare ikke anført det ved de enkelte heste.

Er dette ikke korrekt?

Men jeg undrer mig hvorfor vi skal have denne debat så kort tid før auktionen,  hvis der  virkelig er ændret på betingelserne.

Og i givet fald . hvad er det for et notat fra Deloitte, der sår tvivl om den hidtidige praksis.

Dansk Galop – som jo var de første, der begyndte at sælge uden moms fra private opdrættere – ændrer ikke noget i sine auktionsbetingelser.

Et af landets største hesteavlsforbund  – Dansk Varmblod – har  samme regel m h t moms fra private anmeldere som Dansk Galop.

Dette har Klaus Storm altså endnu ikke fundet tid til at svare os på.

Men han har måske røde ører!!

I kataloget til Derbyauktionen fremgår det nemlig ikke hvilke heste, der er anmeldt af private og som sælges uden moms på hammerslaget, men kun med moms på salær.

Det har altid været anført i kataloget, men tilsyneladende har Klaus Storm haft den forkerte opfattelse af et notat, som han bad Claus Kolin, Deloitte om at udarbejde i februar.

Uanset om der måske fejlagtigt tidligere har været henvist til en forkert paragraf i momsloven, så har Claus Kolin fastslået, at der ikke kan pålægges moms af en åring på en auktion, når den fremstilles på auktionen af en privatperson, der ikke er momspligtig.

Spørgsmålet om det rimelige i, at private kan sælge en hest uden moms på hammerslaget har gennem flere år været debatteret af professionelle opdrættere, som mener, at de private har en fordel.

Men omvendt har den professionelle opdrætter også en fordel ved at kunne fratrække momsen i forbindelse med produktionen af et føl, hvor den private opdrætter skal lægge 25% på alle omkostninger.

Så rent faktisk kan en professionel opdrætter sælge sit føl 25% billigere end den private – og de har begge samme fortjeneste/underskud!

Når det så er sagt, så kan man undre sig over, at der gennem tiden har været opdrættere, der har fremstillet adskillige heste på auktionerne år efter år uden at være momsregistrerede.

Men det er en helt anden sag, som kun Skat kan være interesseret i.