TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

En lang historie om historien II

af | 4. jul 2014 | Nyheder

Hvordan er dansk hestevæddeløb opbygget? – Hvem bestemmer? HFF, Danske Hestevæddeløb, Danske Travsports Centralforbund eller Dansk Galop.

Denne artikel er anden del i historien om organisationerne inden for dansk hestevæddeløbssport – du kan læse første del på dette link  klik her

Det er ham med pengene, der bestemmer!

Sådan er det i mange af livets forhold, og sådan er det til en vis grad også inden for hestevæddeløbssporten.

Og ham med pengene, det er HFF – Hestevæddeløbsportens FinansieringsFond, der er oprettet af Kulturministeriet til at fordele de midler fonden årligt modtager, og gøre det på en måde, som er med til at udvikle sporten.

HFF sidder altså på pengekassen, og landets væddeløbsbaner og de to forbund DTC og DG samt det nystiftede driftsselskab, Dansk Hestevæddeløb modtager penge til drift, investeringer og væddeløbspræmier.

HFF er af Kulturministeriet pålagt at påse, at de offentlige midler, der allokeres til Hestevæddeløbssporten bruges så fornuftigt som muligt.

HFF blander sig ikke i banernes dag til dag drift, men har på årsbasis – efter forhandling med de enkelte baner – opstillet nogle mål på forskellige parameter såsom øgede sponsorindtægter, flere deltagere på travskoler, øget baneomsætning etc.

Hidtil har Hestevæddeløbssporten i de senere år modtaget omkring 95-97 millioner kroner årligt, som HFF kunne disponere over.

Med den nyligt vedtagne politiske aftale formindskes dette beløb med 15 millioner kroner allerede fra 2015, med 20 millioner i 2016, 25 millioner kroner i 2017 og 30 millioner kroner i 2018.

Derfor fremlagde HFF for en måned siden et budget for 2015, som bl.a. indebar at der ikke ville blive ydet drifts- og præmietilskud til såvel Billund Trav som Nykøbing F Væddeløbsbane (Car Center Racetrack).

PT søger Danske Hestevæddeløb nu at udarbejde et alternativt budget, som vil kunne sikre fortsat løb på Billund og Nykøbing-banerne i 2015.

Og hvad er så Dansk Hestevæddeløb, der er et anpartsselskab med en anpartskapital på 130.000 kroner?

Dansk Hestevæddeløb ApS er driftsselskab, der blev oprettet i slutningen af 2013 af såvel Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop.

Anparterne i Danske Hestevæddeløb ejes af Dansk Travsports Centralforbund med 85% og af Dansk Galop med 15%.

Så kunne man jo tro, at stemmerne og bestyrelsespladserne blev fordelt efter samme nøgle, men nej!

Bestyrelsen består af syv personer.

To er udpeget af DTC og to af udpeget af DG og herefter udpeger hver fraktion yderligere en kandidat. Desuden udpeges en formand.

Pt har repræsentanter for galopsporten fire af de syv bestyrelsesposter!!

Dansk Hestevæddeløb ledes af en direktør, Henrik Friis og blandt de opgaver det nye selskab har fået er udgivelse af sportens (travsportens) blad Væddeløbsbladet.  Desuden har man overtaget Travsekretariatet, der nu hedder Sport og Udvikling og har de tre samme medarbejdere.

Mærkeligt nok beskæftiger de sig fortsat kun med travsporten – selv om Dansk Hestevæddeløb jo skulle favne begge sportsgrene, trav og galop!

Dansk Hestevæddeløb står også for hele sportens økonomi-system – det er herfra du nu modtager den månedlige regning som hesteejer.

Dansk Hestevæddeløb har også til opgave at udstikke sportens fremtid – en opgave, der ligger hos bestyrelsen, hvortil man bl.a. har udpeget tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V) og en af svensk travsports stærke mænd gennem mange år, Claes Lundell.

Da Dansk Hestevæddeløb ApS blev etableret og direktøren havde fundet sig tilrette i direktørstolen, blev det bebudet, at der ville udkomme månedlige nyhedsbreve samt referater fra bestyrelsesmøderne.

På selskabets hjemmeside www.danskhv.dk under rubrikken ”Om Os” fremgår det, at der er udsendt siger og skriver to nyhedsbreve og ingen bestyrelsesreferater!

Danske Hestevæddeløb ApS modtager i 2014 5.8 millioner kroner driftstilskud af HFF. Dansk Travsports Centralforbund får 1.8 millioner kroner og Dansk Galop 950.000 kroner.

Det er i alt 8.55 millioner kroner og på niveau med de tildelinger som DTC og DG tilsammen tidligere har fået.

Fortsættes