TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

DTC giver grønt lys til DH

af | Nyheder

Bestyrelsen i Dansk Travsports Centralforbund har givet grønt lys til Dansk Hestevæddeløb til at fortsætte arbejdet med at etablere en ny struktur inden for hestevæddeløbssporten på baggrund af den forventede vedtagelse af en liberalisering af spil på heste.

Der er mange tråde, der skal samles og være klar, når den forventede liberalisering af spil på heste træder i kraft fra årsskiftet.

Fra hestevæddeløbssportens side har det hidtil været Dansk Hestevæddeløb ApS (DH) – et selskab, der for 85% ejes af Dansk Travsports Centralforbund (DTC) og for 15% af Dansk Galop, der har stået for de politiske forhandlinger, og nu har DTC  givet grønt lys til, at DH skal fortsætte med arbejdet.

Paul Bjerring

Paul Bjerring

-I DTC har vi foreslået, at det bliver samme personkreds i DH, der hidtil har arbejdet med den politiske løsning, der nu også skal arbejde videre med den nye struktur inden for vor sport, siger Paul Bjerring, næstformand i DTC.

-Med den forventede vedtagelse af den stemmeaftale, der blev offentliggjort for et par uger siden, så har hestevæddeløbssporten alle muligheder for at stoppe nedturen, og få vendt en negativ udvikling til en positiv.

-Det er kun os selv, der kan ødelægge vore muligheder, siger Paul Bjerring.

DTC havde ordinært bestyrelsesmøde i Billund onsdag, og det store punkt på dagsordenen var om man ville give DH mandat til det videre arbejde.

-Det var der stor enighed om, at vi skulle, men det er ikke sådan, at DTC bare slipper tøjlerne. Der er aftalt at der laves en følgegruppe, der består af formand og næstformand fra hhv. DTC, DG og DH, og derudover deltager DHs direktør, siger Paul Bjerring videre.

-Desuden er det besluttet, at der afholdes et informationsmøde én gang i kvartalet for samtlige bestyrelsesmedlemmer i DTC, DG og DH.

-Jeg synes, at det er en god model, vi her har fået skruet sammen, og jeg håber, at alle vil være med til at trække på samme hammel, således at vi kan gå en god og spændende fremtid i møde, siger Poul Bjerring.

-Det her er altså ikke et spørgsmål om, at det er DH, som har overtaget styringen i dansk travsport. Det er DTC der ejer DH, og vi har pålagt selskabet nogle arbejdsopgaver, som de skal løse og undervejs holde os underrettet om, hvordan det går, slutter Paul Bjerring.

I dag holder bestyrelsen i Dansk Galop møde, hvor de skal behandle emnet.