TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Det haster!

af | 11. feb 2016 | Nyheder

Tidl. Folketingsmand og Borgmester samt formand for Skive Trav, Anders Poulsen noterer, at der nu er kommet i gang i at finde en løsnjng for hestevæddeløbssporten på Christiansborg. Anders Poulsen har skrevet nedenstående indlæg til Talerstolentalerstolen

Genopretning !

Herligt at S og V-regeringen samt Blå-blok er fælles om, at arbejde for en genopretning af hestevæddeløbssportens økonomiske grundlag.

Det fremgik af det åbne samråd i Folketinget den 3. februar d.å., hvor Orla Hav (S) havde kaldt Kulturministeren i samråd. Orla Hav (S), Bjarne Laustsen (S) og Erling Bonnessen (V) argumenterede glimrede for hestevæd-deløbssporten i samrådet. Tak skal I have.

Kulturministeren lovede på regeringens vegne opbakning og snarlig løsning fra Skatteministeren, som er ressortminister for Danske Spil.

Vi er alle syndere (i sagen) kundgjorde Bjarne Laustsen og Bertel Haarder (også Kirkeminister) sam-tykkede. Med synd i denne sag mente Bjarne Laustsen tydeligvis, at da Kulturudvalgets medlem-mer i 2014 enstemmigt besluttede den økonomiske ØRETÆVE til hestesporten, så var de, så vidt vides, ikke forinden orienteret om analysen fra Landbrugets Viden-Center (heste) og Aarhus Universitet, der dokumenterer, at beslutningen kostede ca. 850 arbejdspladser – primært i landdistrikterne.

Synderen kan der gisnes om.

Heldigvis er der sat politisk gang i forudsætningerne for merbeskæftigelse i landets yderområder.

Regeringens nyligt fremlagte vækstplan passer, som fod i hose/hånd i handske til løsning af heste-væddeløbssportens helt akutte problem.

Det går den rigtige vej, men det haster meget med genopretningen !

Med venlig hilsen

Anders Poulsen, travhesteejer,

Tidl. folketingsmedlem og borgmester (V).

 

Kopi tilsendt: Folketingets skatteudvalg, Skatteministeren og Erhvervs- og Vækstministeren.