TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

Åbent brev til Kulturministeriet

af | Nyheder

Påmindelse til Kulturministerentalerstol

Af Anders Poulsen, tidl. folketingsmedlem, borgmester og formand Skive Trav, Hr. Knuds Vej 13, 7500 Holstebro.

Kære Kulturminister Marianne Jelved.

Tak for dit brev af 27/11-2014, som svar på mine anbringender til dig den 26/10-2014. Du svarede  ikke direkte  – men alligevel.

I forbindelse med L 23 har det undret mig, at du som minister ikke følger recepten fra den oprindelige radikale topfigur Viggo Hørup, hvis grundsætning jo var: ”Ingen over og ingen ved siden af Folketinget” !

Men Kulturministeriets oplæg og bearbejdning af L 23 til stemmeaftalen samt efterfølgende

orientering forekommer ikke, at bære præg af Hørups princip. Høringsbesvarelserne, hvor stem-meaftalen hver gang gentages, virker som om man skubber denne frem foran Folketingets behandling.

Lad mig også nævne følgende:

  1. Det var Folketinget, som ved lov nr. 454 af 31/5-2000, nedsatte Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. I ”Udredningen af idrættens økonomi og struktur” fremførte HFF konkrete forslag til hestevæddeløbssportens fremtid. Men stemmeaftalen og ministeriets fremsatte lovforslag L 23 indeholder det stik modsatte. Forskellen er ikke begrundet fra ministeriet.
  2. I marts 2014 afholdt ministeriet møde med Videncentret For Landbrug om muligheder og konsekvenserne ved op- og nedtrapning af økonomien for hestevæddeløbssporten. Uden referat i ministeriet og med vidt forskellig udlægning af mødet fra de to parter. Ifølge Videncentret så blev der på mødet orienteret om, den af Aarhus Universitet og Viden- centret udarbejde analyse både belyste vækstmuligheder og de omhandlede konsekvenser, med en nedgang på mellem 800 og 900 arbejdspladser ved ca. 30 % lavere udlodning af hestesportens midler. Orientering og begrundelse fra ministeriet foreligger ikke.
  3. Efterfølgende (november 2014) har Danske Spil udarbejdet prognose for 2015-overskud, som, hvis det udviser tilsvarende faldende tendens i resten af stemmeaftalens omstillingsperiode, så vil det ifølge ovennævnte analyse resultere i en nedgang ikke på ca. 850, men på ca. 1.200 arbejdspladser og tilsvarende negativ vækst i landets yderområder. Disse barske omstændigheder har HFF forgæves søgt en drøftelse med Kulturministeren om. Men ministeren har ikke efterkommet den ønskede drøftelse. Begrundelse derfor foreligger ikke fra, hverken minister eller ministerium.

Alle Folketingets partier taler varmt om mere vækst og flere arbejdspladser og gerne fremover i landets yderområder. Nedgangen kan undgås og flere arbejdspladser komme til – endda 100  % grønne – hvis der satses på hestevæddeløbssporten.   Og hvorfor ikke? ?

  1. Karin Nødgaard, DF har stillet et meget relevant og kompetent spørgsmål til Kulturministe-ren om, at udskyde ikrafttrædelse af L 23, således at muligheden for en eventuel alternativ finansiering af hestevæddeløbssporten var klarlagt! Nemlig efter 1. kvartal 2015.

Kulturministeriet har tidligere meddelt, at punkt 4 i økonomiafsnittet i stemmeaftalen, som udgør en opfordring til at undersøge finansieringsforhold, ikke er egnet til lovgivning. Dette er der sikkert enighed om. Netop derfor vil det være lovmæssigt korrekt, at udskyde ikrafttrædelsen i overensstemmelse med Karin Nødgaards anbringende.                      Side 1

Med det på side 1 anførte har jeg i al venlighed ønsket, at animere til større økonomisk forståelse for hestevæddeløbssporten i Danmark og for landets yderområder med vækst og arbejdspladser.

Begge dele står for mig, som en nødvendighed, hvis man politisk ønsker demokratisk, erhvervs-mæssigt og kulturelt samfundssammenhæng mellem landets by- og yderområder.

Med venlig hilsen

Anders Poulsen.

Fremsendt til Kulturministeren og partiernes gruppeformænd på Christiansborg.