TRAVSERVICE – GIVER DIG VIDEN OG NYHEDER OM TRAVSPORT I HELE VERDEN!

Nyheder


Find travservice på facebook

760.000 kroner i overskud på Lunden

af | 18. mar 2019 | Nyheder

Også i 2018 kom Det Danske Travselskab ud af året med et plus i regnskabet.

Torsdag den 28. marts klokken 18.00 er der indkaldt til ordinær generalforsamling i Det Danske Travselskab, der driver Charlottenlund Travbane samt træningsanlægget Skovbo Trav.

Årsregnskabet for 2018 vil næppe give anledning til den store debat – også i 2018 kan bestyrelsen fremvise et overskud.

For 2018 blev overskuddet på 760.916 kroner, mens det for 2017 var på 402.722 kroner.

Overskuddet er skabt selv om indtægterne, der kan relateres til væddeløb, er faldet med cirka 450.000 kroner i forhold til 2017, men til gengæld er det tabte vundet ind  og lidt mere tid under posten ”andre driftsindtægter”.

Det skal dog også bemærkes, at der har været ekstraordinære indtægter på 700.000 kroner, hvor der i fjor kun var omkring netto 100.000 kroner på ekstraordinære indtægter og udgifter.

To bestyrelsesmedlemmer er på valg – Flemming Mogensen og Tina Boye, og de er begge villige til genvalg,

Udover disse to består banens bestyrelse af Jørgen Sthelis (formand) samt Anders Hendriksen og Rene Ravn. Rene Ravn er i det forløbne år indtrådt som suppleant for Alex Haagensen.

Regnskabet kan ses på dette link – klik her