• alti pant
  • Opdrætterforeningen
  • Horse Trainer Walks
  • From Above US 2022
  • internetauktion
  • Derby25
  • Yearling sale
  • Michaelturn 600x110px
  • Wishingstone 600x110px
  • Enssnapshot 600x110px

Indlæg markeret med ‘Kulturudvalget’

Vi venter og venter og …..

Der siges, at bare man venter længe nok, så bliver man Konge af Sverige! – Men det har dansk trav og galopsport ingen ambitioner i retning af. Man vil bare have et nyt og bæredygtigt økonomisk grundlag for fremtiden – udarbejdet af Folketinget, men trods gentagne løfter, sker der tilsyneladende ikke noget. Så vi kan bare vente og vente og vente og….

Fredag den 7. oktober kunne være blevet en god dag for dansk trav- og galopsport.

Da kom der pludselig en pressemeddelelse fra selveste Kulturministeren Bertel Haarder

REGERINGEN VIL FORENKLE STØTTEN TIL HESTEVÆDDELØBSSPORTEN

Kulturminister Bertel Haarder har på møde om ændring af udlodningsloven og liberalisering af hestevæddemål foreslået at forenkle støtten til hestevæddeløbssporten, så organisationerne selv administrerer midlerne.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

“Jeg foreslår at forenkle støtten til hestevæddeløbssporten, så organisationerne på området selv kan fordele pengene imellem sig – ligesom på det øvrige idrætsområde. For jeg mener, at sporten bedst selv ved, hvad der er godt for sporten. Det betyder, at HFF bliver nedlagt, så det i stedet bliver sporten selv, der træffer beslutning om fordeling af tilskuddene på området. Besparelsen kommer hestevæddeløbssporten til gode. Den endelig model vil skulle udvikles i dialog med organisationerne på området.”

Nå, nu sker det, tænkte man.

Nu får trav – og galopsporten at vide, hvordan det økonomiske grundlag vil blive fremover.

Om mulighederne for at udvikle spillet på hestevæddeløb til et højere niveau med deraf følgende sportslig fremgang – og den for politikerne glædelige effekt – en større skatteindbetaling!

Men der skete bare ikke så meget mere.

Og en opringning til Kulturministeriets pressetelefon – som der var henvist til i pressemeddelelsen – afslørede, at den her sag ikke var noget man kendte ret meget til.

Ja, man skulle lige undersøge det og ringe tilbage.

Men det bragte intet nyt under solen.

Og der er fortsat intet officielt nyt endnu!

Ganske vist har det forlydt på vandrørene inden for sporten, at nu var den politiske aftale i hus på Christiansborg, og ville blive offentliggjort sidst på ugen.

Ikke i denne uge, men i en tidligere uge.

Men intet er sket endnu,

Så vi venter og venter og venter og …..

Nu er det ikke kun Kulturministeriet, der skal ind over den aftale, der skal sikre trav- og galopsporten en forhåbentlig bedre fremtid.

Skatteministeriet har bebudet en liberalisering af loven om Spil på Heste.

Det vil kort sagt sige, at det monopol som Danske Spil (DanToto) har haft vil blive afskaffet og en ny model, som man kan forestille sig ligner den man har på det øvrige spillemarked (Oddset, casino, spillemaskiner) med licenstagere, skal søsættes.

Om en sådan model er en fordel for trav- og galopsporten kan umiddelbar være vanskelig at gennemskue, men hvis store bookmakerfirmaer kan se en forretning i spil på heste i Danmark, kan det i hvert fald være med til at øge interesse for trav- og galopsporten.

I et liberaliseret spillemarked vil det i øvrigt blive Hestevæddeløbssporten, der skal stå for de ting, som Danske Spil (DanToto) i dag gør – bl.a. TV-produktion – og det er som bekendt omkostningstungt.

En henvendelse til Skatteministeriet tidligere på ugen for at høre om nyt i sagen gav intet resultat.

Så vi venter og venter og …..

På mandag mødes den nye 10 mands bestyrelse i Dansk Travsports Centralforbund for første gang.

Her skal man ikke blot vælge en formand, men man skal nok så vigtigt fastlægge Løbskalenderen for 2017.

Oplægget er lavet ud fra et forventet HFF budget i 2017 på 75 millioner kroner.

Tallet er ikke helt tilfældigt, for det er et tal, der ”har summet” gennem meget lang tid som den garantisum, som Hestevæddeløbssporten skulle blive garanteret ved det nye lovindgreb, som vi går og venter på.

Udover de 75 millioner kroner skulle en ny virkelighed for trav- og galopsporten også baseres på licensindtægter fra licenshavere samt  procenter af spil fra udenlandske spiloperatører.

Men det er altså dette færdig oplæg, der skal lovfæstes, som vi fortsat går og venter på.

Løbskalenderen omfatter løb på alle otte travbaner, men efter hvad vi erfarer, er der ikke udelt tilfredshed rundt omkring på banerne med planlægningen og antallet af løbsdage.

Nu skal det blive spændende at høre om, hvordan samarbejdet i den nye store DTC-bestyrelse kommer til at fungere.

Når så mange forskellige interesser mødes vil det kræve en ualmindelig stærk ordstyrer for at kunne få bestyrelsesmødet til at fungere og nå resultater.

Forhåbentlig får DTC en ny stærk formand.

Den hidtidige formand, Lindhardt Jensen er en flink mand, men han har ikke vist nogen gennemslagskraft.

Det ser nogen dog som en stor fordel, og vi erfarer, at han kan være i spil til formandsposten igen!

For dansk travsport håber vi ikke det er tilfældet!

Sporten har brug for en person med overskud og visioner.

De Konservative på banen

Nu melder Det Konservative  Folkeparti sig også på banen på to spørgsmål gennem Kulturudvalget til Kulturministeriet.Christiansborg_Slot

Mike Legarth, der er ikke er medlem af Kulturudvalget, men bl.a. medlem af Finansudvalget, ønsker at ministeren skal svare på følgende:

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange arbejdspladser lovforslaget skal koste dansk hestesport, før det erkendes, at lovforslaget får konsekvenser for erhvervslivet.

Samt

Ministeren bedes redegøre for, hvordan begrebet “bæredygtige modeller” skal forstås, henset til den politiske stemmeaftale af 6. maj 2014, hvoraf det fremgår at: “Parterne opfordrer HFF til at samarbejde med Danske Spil om at undersøge alternative finansieringsmuligheder for HFF bl.a. via udvikling af nye spilformer. Hvis undersøgelsen sandsynliggør bæredygtige modeller, vil parterne efterfølgende se positivt på en alternativ finansieringsmodel, der muliggør selvstændighed.”

Det er positivt, at De Konservative nu kommer på banen og stiller ovennævnte spørgsmål, hvis svar må imødeses med stor interesse.

Kulturministeren har nu fået 21 spørgsmål, der relaterer sig til L23, der bl.a. omfatter begrænsningen af midlerne til hestevæddeløbssporten.

Foreløbig er kun syv spørgsmål blevet besvaret.

  • Breeders Derbyauktion